Grupa „Rodzime Konie” uczestniczyła w spotkaniu dla przedstawicieli Grup Operacyjnych z Wielkopolski

Spotkanie dla przedstawicieli Grup Operacyjnych z Wielkopolski

Opublikowano:

Grupa „Rodzime Konie” w dniu 24.11.2022 r. uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu dla przedstawicieli Grup Operacyjnych z Wielkopolski oraz przedstawicieli nauki i osób zainteresowanych wydarzeniem. Spotkanie miało charakter sieciująco-upowszechnieniowy.

Pani doktor inżynier Iwona Tomczyk-Wrona – pracownik Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego zaprezentowała projekt pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przygotowania i przeprowadzenia oceny wartości użytkowej ogierów rasy wielkopolskiej i małopolskiej w warunkach stacjonarnych”. Przygotowana prezentacja była bardzo interesująca, omówiona została idea zawiązania grupy, a przede wszystkim potrzeba utrzymania konia wielkopolskiego oraz małopolskiego. Dodatkowo zaprezentowany został film z udziałem pana Marcina Tomczaka, który opowiada o współpracy z panią doktor inżynier Iwoną Tomczyk-Wroną.