Aktualności

Luty 2023

Wizyta w Stajni Bierzglinek

Pan Marcin Tomczak prowadzi Stajnię Bierzglinek dla koni wielkopolskich. Wybrane ogiery z jego stadniny wzięły udział w 2021 r. w badaniach prowadzonych przez panią dr inż. Iwoną Tomczyk-Wronę z Instytutu Zootechniki PIB w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przygotowania i przeprowadzenia oceny wartości użytkowej ogierów rasy wielkopolskiej i małopolskiej w warunkach stacjonarnych”.

Listopad 2022

rodzime konie dr inz iwona tomczyk wrona grupa operacyjna rodzime konie

Grupa „ Rodzime Konie” w dniu 24.11.2022 r. uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu dla przedstawicieli Grup Operacyjnych z Wielkopolski oraz przedstawicieli nauki i osób zainteresowanych wydarzeniem. Spotkanie miało charakter sieciująco-upowszechnieniowy.

Pani doktor inżynier Iwona Tomczyk-Wrona – pracownik Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego zaprezentowała projekt pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przygotowania i przeprowadzenia oceny wartości użytkowej ogierów rasy wielkopolskiej i małopolskiej w warunkach stacjonarnych”. Przygotowana prezentacja była bardzo interesująca, omówiona została idea zawiązania grupy, a przede wszystkim potrzeba utrzymania konia wielkopolskiego oraz małopolskiego. Dodatkowo zaprezentowany został film z udziałem pana Marcina Tomczaka, który opowiada o współpracy z panią doktor inżynier Iwoną Tomczyk-Wroną.

Marzec 2022 r.

Wszystkie 10 ogierów z powyższej listy otrzymało licencje i wpis do ksiąg hodowlanych odpowiednio rasy wielkopolskiej lub małopolskiej.

Październik 2021

Próba dzielności 11-12 października 2021

W dniach 11-12 października 2021 r. na terenie ośrodka „Klikowska Ostoja Polskich Koni” w Klikowej koło Tarnowa odbyła się próba dzielności ogierów ras wielkopolskiej i małopolskiej urodzonych w 2018 i 2017 r., po zaprzęgowym zakładzie treningowym, przeprowadzonym w ramach Projektu w Izbach koło Krynicy.

Komisja w składzie: Bogdan Kuchejda (przewodniczący), Andrzej Matławski, Jacek Kozik, Jarosław Szymoniak oceniała konie wg wszystkich elementów Próby: - Czworobok - Próba zaprzęgowa - Przegląd koni na płycie i ocena bonitacyjna

Z 15 ogierów które podeszły do próby 12 ogierów zaliczyło zaprzęgową Próbę dzielności przeprowadzoną na terenie Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni w Tarnowie. W wyniku dalszej oceny bonitacyjnej 10 ogierów uzyskało prawo wpisu do księgi stadnej: 5 ogierów wielkopolskich i 5 ogierów małopolskich.

Poniżej lista ogierów które zostały potencjalnie zakwalifikowane i mogą uzyskać wpis do księgi:

  • Wielkopolskie: PASJONAT-MT, BINGO, PALERMO, DIAMENT, WALECZNY KSIĄŻE
  • Małopolskie: ARKAN, ENZYM AA, PARYS, DIABLO AA, PEGAZ,

Wrzesień 2021

Test obcego powożącego

W dniu 20 września odbył się test przeprowadzony przez obcego powożącego.

Powożący wytypowany przez PZHK (Jacek Kozłowski) ocenił odchowywane i trenowane ogiery. Wszystkie poza 1 przeszły test pozytywnie i uzyskały rekomendację do próby dzielności

Sierpień 2021

Test połówkowy w Izbach koło Krynicy w dniu 17 -18 sierpnia 2021 r.

Komisja w składzie: Jacek Kozik, Jarosław Szymoniak wraz z koordynatorem projektu dr I. Tomczyk-Wroną z ramienia Instytutu Zootechniki PIB w Balicach przeprowadziła próbę połówkową, której celem było sprawdzenie kondycji trenowanych ogierów. Test obejmował wszystkie elementy które będą przedmiotem zasadniczej próby dzielności trenowanych ogierów:

  • Czworobok
  • Próba zaprzęgowa
  • Przegląd koni na płycie

Maj 2021

Kwalifikacja młodych ogierów małopolskich i wielkopolskich do Projektu w dniach 15-18 maja 2021 w Gorlicach

Kwalifikacja młodych ogierków rasy wielkopolskiej (14-15 maja) i małopolskiej (17-18 maja) urodzonych w 2019 r., spełniających warunki programu ochrony zasobów genetycznych, zgłoszonych do kwalifikacji do zakupu do projektu przez Instytut Zootechniki PIB z przeznaczeniem do dalszego odchowu, selekcji oraz treningu stacjonarnego i próby użytkowej w 2022 r.

Do udziału w projekcie i zakupu Komisja Sędziowska w składzie: Tadeusz Głoskowski, Jacek Kozik, Andrzej Kosior wraz z koordynatorem projektu z ramienia Instytutu Zootechniki PIB w Balicach zakwalifikowała: 4 ogiery wielkopolskie oraz 14 ogierów małopolskich.

Zakupione ogierki zostały przewiezione do stadniny w Izbach koło Krynicy

Kwiecień 2021

Odwołane kwalifikacje młodych ogierów ze względu na stan epidemiologiczny w kraju spowodowany epidemią wirusa SARS_Cov2

Marzec 2021

Kwalifikacja koni wielkopolskich w Stadninie Koni Racot

W dniach 2-3 marca w SK Racot odbyła się kwalifikacja ogierów wielkopolskich urodzonych w 2018 i 2017 r., spełniających warunki programu ochrony zasobów genetycznych, do treningu stacjonarnego i próby zaprzęgowej w 2021 r. Konie podlegały ocenie zoometrycznej oraz ocenie stanu zdrowia i kondycji, a także analizowano wskaźniki fizjologiczne we krwi oraz przeprowadzano badania kliniczne RTG. Ogiery były prezentowane w stój oraz ruchu na twardej nawierzchni, a także w skokach i ruchu luzem.

Do udziału w projekcie Komisja Sędziowska w składzie: Tadeusz Głoskowski, Jacek Kozik, Jarosław Szymoniak wraz z koordynatorem projektu z ramienia Instytutu Zootechniki PIB w Balicach zakwalifikowała 6 ogierów.

Kwalifikacja koni małopolskich (i zgłoszonych w późniejszym terminie ogierów wielkopolskich) w Stadninie Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie

W dniach 18-19 marca w SKH Gładyszów w Regietowie odbyła się kwalifikacja ogierów małopolskich i wielkopolskich urodzonych w 2018 i 2017 r., spełniających warunki programu ochrony zasobów genetycznych, do treningu stacjonarnego i próby zaprzęgowej w 2021 r., Konie podlegały ocenie zoometrycznej oraz ocenie stanu zdrowia i kondycji, a także analizowano wskaźniki fizjologiczne we krwi. Ogiery były prezentowane w stój oraz ruchu na twardej nawierzchni, a także w skokach i ruchu luzem.

Do udziału w projekcie Komisja Sędziowska w składzie: Tadeusz Głoskowski, Jacek Kozik, Andrzej Kosior wraz z koordynatorem projektu z ramienia Instytutu Zootechniki PIB w Balicach zakwalifikowała 11 ogierów.

Ogiery z obydwu kwalifikacji zostały przewiezione na teren Stadniny Koni w Izbach koło Krynicy Zdrój, w którym rozpoczną półroczny trening stacjonarny, przygotowujący do próby zaprzęgowej, która zaplanowana jest na połowę września bieżącego roku.

Luty 2021

Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy.

26.02.2021r. grupa operacyjna Rodzime Konie podpisała umowę o przyznanie pomocy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa