Przegląd ogierów i II próba dzielności

Opublikowano:

Ogiery zakupione do odchowu w maju 2021 po okresie odchowu i treningu przedstawiono Komisji do przeglądu selekcyjnego przed próbą dzielności.

Komisja w składzie: Bogdan Kuchejda, Jacek Kozik, Andrzej Matławski wraz z koordynatorem projektu dr I. Tomczyk-Wroną z ramienia Instytutu Zootechniki PIB w Balicach do udziału w próbie wytypowała 13 z 18 ogierów. 3 nie uzyskały na wstępie minimum punktów bonitacyjnych.

1 ogier wielkopolski nie przystąpił do próby dzielności ze względu na stwierdzone przez lekarza weterynarii zaburzenia neurologiczne kończyn tylnych i do ostatecznej próby dzielności przystąpiło 12 ogierów (1 wielkopolski i 11 małopolskich)

Próba obejmowała :

  • Czworobok
  • Próba zaprzęgowa
  • Przegląd koni na płycie

Z 12 ogierów które podeszły do próby 10 ogierów zaliczyło zarówno zaprzęgową Próbę dzielności jak i uzyskało wymaganą ocenę bonitacyjną, w konsekwencji prawo wpisu do księgi stadnej: 1 ogierów wielkopolskich i 9 ogierów małopolskich.

Test obcego powożącego

Powożący wytypowany przez PZHK (Jacek Kozłowski) ocenił odchowywane i trenowane ogiery. Wszystkie przeszły test pozytywnie i uzyskały rekomendację do próby dzielności.

Kontynuowanie badań i obserwacji w okresie marzec – sierpień 2022 r. podczas odchowu i treningu młodych ogierów rasy wielkopolskiej i małopolskiej.

Młode ogiery wielkopolskie i małopolskie zakupione w ramach projektu w okresie marzec – sierpień 2022 r. uczestniczyły w wyczynowym treningu prowadzonym na terenie SK Izby.