III próby dzielności 6 ogierów

Opublikowano:

W wyniku przeprowadzonej III próby dzielności 6 ogierów zakwalifikowano do wpisu do księgi:

  • wielkopolskie: LUCEK
  • małopolskie: MARCO POLO, BEMOL AA, BASTION, ETOS AA, MOZART