Test połówkowy w Izbach koło Krynicy

Opublikowano:

Komisja w składzie: Jacek Kozik, Jarosław Szymoniak wraz z koordynatorem projektu dr I. Tomczyk-Wroną z ramienia Instytutu Zootechniki PIB w Balicach przeprowadziła próbę połówkową, której celem było sprawdzenie kondycji trenowanych ogierów. Test obejmował wszystkie elementy które będą przedmiotem zasadniczej próby dzielności trenowanych ogierów:

  • Czworobok
  • Próba zaprzęgowa
  • Przegląd koni na płycie