XXII Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej

Opublikowano:

W dniach 25-27 sierpnia 2023 roku, w ramach "XXII Pożegnania Wakacji w Rudawce Rymanowskiej" odbyła się regionalna wystawa zwierząt ras rodzimych. Grupa Operacyjna "Rodzime Konie" wykorzystała tę okazję, aby zaprezentować swoje osiągnięcia. To wydarzenie nie tylko pozwoliło ukazać efekty prac grupy, ale także pokazać piękno rodzimych ras koni wielkopolskich i małopolskich.

Prezentacja zwierząt ras rodzimych była okazją do podkreślenia znaczenia edukacji i świadomości w obszarze bioróżnorodności zwierząt gospodarskich, stanowiącej element polskiego dziedzictwa kulturowego. Tym samym prace Grupy Operacyjnej wpisują się w szerszy kontekst inicjatyw na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i kulturowej kraju.