Przegląd selekcyjny przed próbą dzielności

Opublikowano:

Styczeń - kwiecień 2023

Ogiery zakupione do odchowu we wrześniu 2022 po okresie odchowu i treningu przedstawiono Komisji do przeglądu selekcyjnego przed próbą dzielności.

Komisja w składzie: Bogdan Kuchejda, Jacek Kozik, Andrzej Matławski wraz z koordynatorem projektu dr I. Tomczyk-Wroną z ramienia Instytutu Zootechniki PIB w Balicach do udziału w próbie wytypowała 12 z 13 ogierów. 2 ogiery rasy małopolskiej zostały wykluczone ze względów weterynaryjnych (krzywy zgryz i objawy morzyska).

Próba obejmowała :

  • Czworobok
  • Próba zaprzęgowa
  • Przegląd koni na płycie

Z 12 ogierów które podeszły do próby 6 ogierów zaliczyło zarówno zaprzęgową Próbę dzielności jak i uzyskało wymaganą ocenę bonitacyjną, w konsekwencji prawo wpisu do księgi stadnej: 1 ogierów wielkopolskich i 5 ogierów małopolskich.

Test obcego powożącego

Powożący wytypowany przez PZHK (Jacek Kozłowski) ocenił odchowywane i trenowane ogiery. Wszystkie przeszły test pozytywnie i uzyskały rekomendację do próby dzielności Test obcego powożącego Powożący wytypowany przez PZHK (Jacek Kozłowski) ocenił odchowywane i trenowane ogiery. Wszystkie przeszły test pozytywnie i uzyskały rekomendację do próby dzielności.