Wymagania Programu ochrony rasy małopolskiej (skrót)

Opublikowano:

Koń małopolski - wymagania eksterierowe

 • rasa o określonym genotypie i fenotypie, podkreślającym odrębność i specyfikę konia małopolskiego w typie polskiego angloaraba
 • pożądane wymiary w wieku ok. 3 lat:
  • klacze
   • wysokość w kłębie ok. 157 - 165 cm,
   • obwód nadpęcia przedniego ok. 20 - 21 cm
  • ogiery
   • wysokość w kłębie ok. 160 - 168 cm,
   • obwód nadpęcia przedniego ok. 21 - 22 cm
  • maść przeważnie gniada lub siwa. Nie dopuszcza się maści dereszowatej.
  • sucha konstytucja, długie linie, harmonijna budowa i orientalna uroda. Szyja powinna być dość długa, najlepiej łabędzia. Kończyny suche, łopatka długa i skośna, zad z wysoką nasadą ogona, kłąb dobrze zarysowany, grzbiet mocny.
  • temperament żywy, charakter łagodny.
  • minimum 76 pkt. bonitacyjnych za pokrój, w tym minimum 13 pkt. za typ.

Koń małopolski - wymagania rodowodowe

 • pochodzą po rodzicach rasy małopolskiej, wpisanych do księgi głównej koni rasy małopolskiej (z wyłączeniem Działu II), hodowli krajowej, urodzonych w Polsce
 • babka klaczy ze strony matki musi być rasy małopolskiej, wpisana do księgi stadnej koni małopolskich (z wyłączeniem Działu II)
 • ojcami klaczy objętych programem ochrony nie mogą być ogiery pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej, czystej krwi angloarabskiej, wszystkie angloaraby obcego pochodzenia w tym konie pochodzące ze starych rodów austrowęgierskich klacze czystej krwi angloarabskiej nie mogą uczestniczyć w programie ochrony
 • klacze kwalifikowane do programu muszą posiadać trzy pełne pokolenia przodków wpisanych do ksiąg (nie dopuszcza się klaczy, które mają przodka o nieznanym pochodzeniu w 3. pokoleniu wstecznym tzw. NN)
 • klacze pochodzą co najmniej od trzech pokoleń przodków wpisanych do ksiąg koni ras: małopolskiej lub ras biorących udział w jej tworzeniu
 • za rasy uznane za biorące udział w tworzeniu rasy małopolskiej przyjmuje się: pełną krew angielską, czystą krew arabską, angloaraby, w tym również francuskie i pochodzące ze starych rodów austro-węgierskie
 • w 2. i 3. pokoleniu nie dopuszcza się koni innych ras poza wymienionymi wyżej
 • w 3. pokoleniu wstecznym (8 przodków) dopuszcza się maksimum 50% udziału łącznie: koni pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej, czystej krwi angloarabskiej, wszystkich angloarabów obcego pochodzenia, w tym również francuskich i pochodzących ze starych rodów austro-węgierskich.