Wymagania Programu ochrony rasy małopolskiej (skrót)

Opublikowano:

Koń wielkopolski - wymagania eksterierowe:

 • rasa półkrwi angielskiej posiadająca swoją genotypową i fenotypową odrębność wynikającą ze specyficznych warunków środowiskowych, w jakich została wytworzona, a przejawiającą się przystosowaniem do warunków bytowania i typem wszechstronnie użytkowym o wyraźnych uzdolnieniach zaprzęgowych.
 • pożądane wymiary w wieku ok. 3 lat:
  • klacze:
   • wysokość w kłębie ok. 160 - 168 cm
   • obwód nadpęcia przedniego ok. 20 – 21 cm
  • ogiery:
   • wysokość w kłębie ok. 162 - 170 cm
   • obwód nadpęcia przedniego ok. 21 - 22 cm
 • dopuszcza się wszystkie rodzaje umaszczeń, oprócz maści dereszowatej.
 • powinien charakteryzować się harmonijnym eleganckim ruchem z naturalnym impulsem i długim wykrokiem. Odznaczać się elastycznym grzbietem i pchającą siłą zadu, a w efekcie swobodnymi, regularnymi energicznymi i efektywnymi chodami. Powinien oznaczać się żywym, zrównoważonym temperamentem i łagodnymi cechami charakteru.

Koń wielkopolski - wymagania rodowodowe

 • pochodzą po rodzicach rasy wielkopolskiej, wpisanych do księgi głównej koni rasy wielkopolskiej, hodowli krajowej, urodzonych w Polsce ,
 • babka klaczy ze strony matki musi być rasy wielkopolskiej, wpisana do księgi stadnej koni rasy wielkopolskiej lub będąca pochodzenia trakeńsko-wschodniopruskiego. wpisana do księgi stadnej koni rasy wielkopolskiej.
 • klacze kwalifikowane do programu muszą posiadać trzy pełne pokolenia przodków wpisanych do ksiąg (dotyczy nie kwalifikowania do programu klaczy, które mają przodka o nieznanym pochodzeniu w 3. pokoleniu wstecznym tzw. NN)
 • pochodzą co najmniej od trzech pokoleń przodków wpisanych do ksiąg koni ras: wielkopolskiej lub ras biorących udział w jej tworzeniu
 • za rasy biorące udział w tworzeniu konia wielkopolskiego uznane są konie pełnej krwi angielskiej, trakeny i konie pochodzenia trakeńsko-wschodniopruskiego.
 • 2. i 3. pokoleniu nie dopuszcza się koni innych ras poza wymienionymi wyżej
 • w 3. pokoleniu wstecznym (8 przodków) dopuszcza się co najwyżej do 50% udziału łącznie koni pełnej krwi angielskiej i trakenów.